Szyc Hana z Arie i Szmuelem

Szyc Rebeka (babcia)

Szyc Jakow i Dod

Kapef JosefRodzina Rojtman

Szper Bajla

Rodzina KawersztokSzpringer Chaja

Bejczer Mosze z córką Ihudit

Szer Hese
Szer Jakow

Kandel Rebeka

Szmuel ChaimLerner Jechiel

Etibel Chaja Ita

Sztrajcher Mirka i Tuniek

Szper [...] Leon i Etkereb Jakow Reifman

Milsztajn Mosze z rodzina

Sztejnkeler PesachSztrajcher Chaim Lejzor

Wajnblat Arie

Waks Szaja

Rachel CimermanTenenbojm Memel, Kulpes Rachek,
Felchender Etel

córeczki Szpera Bejlesa

Szuk Henoch z RodzinąBlejwas Ben - Cion

syn Blejwasów

Szajndl Lerner

Mel Szmuel Zisze


Żydzi szczebrzeszyńscy w fotografii.

Prezentowane powyżej zdjęcia zostały umieszczone na stronie za zgodą Ziomkostwa Żydów Szczebrzeszyńskich z Kiriat Yam (Izrael) - Rosa Farber, żona szczebrzeszyńskiego Żyda Efraima w prywatnym liście do mnie z dnia 05.08.1999 roku napisała: " ... piszę ja, wdowa po Efraimie Farber w odpowiedzi na Pani prośbę o zgodzie Żydów szczebrzeszyńskich dla wykorzystania zdjęć z Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie w Pani pracy o historii m. Szczebrzeszyna w której, jak czytałam w liście poświęca Pani miejsce Szczebrzeszyńskim Żydom.
Po przeczytaniu Pani listu udałam się z nim do kilku moich znajomych pochodzących ze Szczebrzeszyna - wszyscy aprobowali Pani prośbę..."
Praca o m. Szczebrzeszynie znajduje na niniejszej stronie w panelu "publikacje", warto zatem "poznać" również szczebrzeszyńskich Żydów. Skany zdjęć wykonał dla mnie p. Piotr Rembisz, któremu serdecznie dziękuję za współpracę. Ich jakość nie jest najlepsza, ale w tym przedmiocie nie da się nic zrobić.

Regina Smoter Grzeszkiewicz
Mieszkańcy