prof. Bronisław Przysada i Bronisław Pietruszyński
z grup± absolwentów (2 z prawej Anna Krycka)
rok 1958


Galeria