Żydowska młodzież ze Szczebrzeszyna. Fot. wykonana przez Ch. L. Sztrajchera (ze zbiorów Tomasza Pańczyka)


Galeria