Jankiel Grojser (z prawej)
fot. ze zbiorów Leszka Kaszycy


Galeria