Adam Szyduczyński, nauczyciel (fot. ze zbiorów Aleksandra Przysady)


Galeria