Stanisława Kapica, nauczycielka (fot. ze zbiorów Aleksandra Przysady)


Galeria