Strona GłównaLista nauczycieli zatrudnionych w szkołach szczebrzeszyńskich na przestrzeni lat 1811 - 1981.

Celem ułatwienia identyfikacji danego nauczyciela ze szkołą, w której pracował podano w nawiasie następujące skróty:
 • G - Gimnazjum im. Zamoyskich
 • LiGO - Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące

 • LO - Liceum Ogólnokształcące LO
 • Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Zamościu - filia Szczebrzeszyn (LOP)
 • PLP - Państwowe Liceum Pedagogiczne
 • PPŻ - Prywatna Pensja Żeńska
 • PSNM - Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie
 • PSŻ - Podstawowa Szkoła Żydowska
 • SC - Szkoła Ćwiczeń
 • SE - Szkoła Elementarna
 • SN - Studium Nauczycielskie
 • Sz P - Szkoła Podstawowa
 • SP nr 1 - Szkoła Powszechna nr 1 (Męska)
 • SP nr 2 Szkoła Powszechna nr 2(Żeńska)
 • SPNŻ - Szkoła Prywatna Niższa Żeńska (II klasowa)
 • SR - Szkoła Realna
 • SW - Szkoła Wojewódzka
 • SZ - Szkoła Zawodowa (w początkowym okresie Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa)
 • Sz P - Szkoła Podstawowa
 • Sz W - Szkoła Wydziałowa
 • TON - Tajna Organizacja Nauczycielska
 • TPPR - Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej

 • WSL - Wyższa Szkoła Ludowa OGŁOSZENIE
 • ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

***

A
 • Abramowicz Helena (PLP)
 • Adamczyk Maria (PLP)
B
 • Bachta Adam - muzyka (LO, SN) BACHTA ADAM
 • Bandrowska Maria (PSNM)
 • Bielec Feliks - pełnił obowiązki dyrektora Państwowego Liceum Pedagogicznego
 • Bielicki Czesław (S Z)
 • Bielecka Ewa (SN, LO)
 • Bietkowski Antoni - wykładał historię powszechną i polską, geografię (Sz W)
 • Bizior Krystyna (SN, LO)
 • Boczar Stanisław (PSNM, S C)
 • Bogucka Helena (PSNM)
 • Borkowska Anna (Sz P)
 • Borycki (...) (SW)
 • Bracha Anna SP nr 1)
 • Broniatowska Irena - przyroda żywa, geografia (PSNM)
 • Broniatowski Mieczysław - język polski, biblioteka (PSNM)
 • Bubieło Janina - wykładała przedmiot "Służba Polsce", pełniła obowiązki komendanta (PLP)
 • Buczko Maria (SN, LO)
 • Bulak Jacek (SN, LO)
 • Bulak Regina - przedmiotem jej zajęć było przysposobienie wojskowe (PLP)
 • Bulak Wacław - zajęcia praktyczno - techniczne, wychowanie plastyczne, LO)
 • Bzdyra Janina (SN, LO)
 • Bystrzycki (...) ks. - wikariusz szczebrzeszyński, nauczyciel religii (Sz W)
C
 • Cetnrerski Stanisław - fizyka, chemia, kółko fizyczne (PSNM)
 • Cisek Agata - wykładała przedmioty pedagogiczne (PSNM)
 • Chmiel Bronisław (SP nr 1)
 • Chmiel Franciszek (PLP, SN, LO)
 • Chmielewski Jan - (TON SP)
 • Chmielewski Mieczysław - pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, wykładał biologię (PLP)
 • Chodakowski Stanisław - w latach 1923 - 1924 pracował w PSNM
 • Chowańcówna Kamila - (PSNM, S C)
 • Chromiak Zdzisław (SN, LO)
 • Chromiak Halina (SN, LO)
 • Chrzan Barbara (SN, LO)
 • Chrzanowski Stanisław - (PLP)
 • Cichoń Jan - nauczał języka łacińskiego (GiLO)
 • Cios Elżbieta (SN, LO)
 • Cybulska Jadwiga - drużynowa skautek w Szkole Powszechnej nr 2
 • Cybulska Halina (SP nr 1)
 • Cybulski Franciszek - dyrektor PSNM w latach 1927 - 1930
 • Cymberski Franciszek ks. - prowadził lekcje religii (PLP)
 • Czajka Arkadiusz (SN, LO)
 • Czerwieniec Marian (SN, LO)
 • Czerwieniec Marianna - w latach 1966 - 1968 pracowała w PLP
 • Czerwieniec Romualda (SN, LO)
 • Czerwieniec Stanisław (SN, LO)
 • Czuk Barbara (SN, LO)
 • Czuk Czesław - kierownik internatu, wykładał przysposobienie wojskowe (PLP)
 • Czuk Dariusz (SN, LO)
 • Czuryło Zbigniew (SN, LO)
 • Czyżewski Stefan (Sz P)
 • Ćwik Stanisław (SN, LO)
D
 • Daniluk Hipolit - dyrektor PLP i LO w l. 1950 - 1974; geografia i przedmioty pedagogiczne
 • Dawid Maria (SN, LO)
 • Dąbrowska Stanisława - (SC)
 • Dąbrowski Józef ks. - religia (PSNM)
 • Demczuk Olga - prace ręczne (PSNM)
 • Denkiewicz Ewa (SN,LO)
 • Depowski Józef ks. dr - język niemiecki (PSNM)
 • Derkacz Bronisława - (Sz P)
 • Dębińska Celina - w latach 1930 - 1932 opiekunka drużyny harcerskiej (SP nr 2)
 • Doleżaj Maria - (PLP)
 • Drożdż Stanisław - wychowanie fizyczne (PSNM)
 • Duda Halina (SN, LO)
 • Duda Ryszard (SN, LO)
 • Dulembianka Ludwika - historia (PSNM)
 • Duki Stefan - dyrygent chóru, wychowanie muzyczne (PLP)
 • Dzida Jan (SN, LO)
 • Dycha Czesław - dyrektor w l. 1980 - 1988 (SN, LO)
F
 • Fenc Paweł (PSNM), w czasie okupacji nosił pseudonim "Zygmunt")
 • Fenc Paweł - (1923 - 1924, pełnił obowiązki wychowawcy internatu
 • Fencowa Paulina - (SP nr 2)
 • Fiedurek Jan (SN, LO)
 • Flamówna Gitla - od roku 1927 pełniła obowiązki kierowniczki Prywatnej Szkoły Żydowskiej
 • Flor Tadeusz (SN, LO)
 • Furlepa Danuta - (Sz P)
G
 • Gancarczyk Bronisław - (S C, PSNM)
 • Gawłowski (...) - kollaborator - 1811 - 1831 (S W)
 • Gąsiorówna Józefa (SP nr 2)
 • Gąsowski Władysław (S C, PSNM)
 • Gdesz Kazimierz (PSNM)
 • Gieysztor Lina (Lidia?) - kółko teatralne (PLP)
 • Głazowska Antonina - geografia (PLP)
 • Głąbowie Feliks i Stanisław (SZ)
 • Głowacki Edward (SN, LO)
 • Głowacki Franciszek (Sz P, SC)
 • Godzisz Adam - (1950 - 1952; komendant "Służba Polsce" (PLP)
 • Godzisz Halina (L O)
 • Godzisz jan (SN, LO)
 • Godzisz Wanda (SN, LO)
 • Godziszewski Stanisław - język polski (SzW, SW)
 • Golinek Kazimierz (PSNM, S C)
 • Gołąb Jan - opiekun drużyny skautów (SP nr 1)
 • Gontarz Halina (SN, LO)
 • Gruś Urszula (SN, LO)
 • Grygiel Romuald (PSNM)
 • Grygiel Stanisław (SZ)
 • Gumowska Wanda (S Z, PLP)
 • Guzowski Ryszard (SN, LO)
H
 • Hartleb Bolesław - kierownik Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej
 • Hartlebowa Maria (SP nr 2)
 • Hasiec Barbara (SN, LO)
 • Hasiec Zenon (LO, SN)
 • Hawrylecka Adela - fizyka (PLP)
 • Hawryluk Franciszek - kierownik internatu, fizyka (PLP)
 • Holc Małka (Mirka) - (SP nr2)
 • Hołowińska Ludwika (Sz P)
 • Horoszewicz (...) (S W)
 • Hulak Jan (PLP)
 • Hulak Maria (S C)
I
 • Iwańczewska Janina (PSNM)
 • Iwaszkiewicz Jan ks. - uczył religii w Szkole Wojewódzkiej
J
 • Jachuła Józef ks. (Sz P)
 • Jagoda Wiesława (SN, LO)
 • Jaroński Feliks Cyprian (26.09.1903 - 6.01.1968, cmentarz w Szczebrzeszynie), ZSZ
 • Jarosz Adam (SN, LO)
 • Jastrzębski Kazimierz - uczył muzyki (PLP)
 • Jaszczyk Marianna (SN, LO)
 • Jaszczyk Tadeusz (SN, LO)
 • Jaworska Zofia (SP nr)
 • Jonko Kazimierz - nauczyciel śpiewu (GiLO)
 • Jonotówna Stanisława - (1920 - 1923) opiekunka żeńskiej drużyny harcerskiej (SP nr 2)
 • Jóźwiakowska Janina - dyrektorka PLiGO
 • Jóźwiakowski Stefan - lekarz szkolny w szczebrzeszyńskich szkołach
K
 • Kaczmarczyk Teresa (PLP)
 • Kadłubowska Elżbieta (SP nr 1)
 • Kadłubowski Jarosław (SN, LO)
 • Kadłubowski Mieczysław (PLP, LO, SN), w latach 1966 - 1976 dyrektor szkoły Zawodowej
 • Kafosz Stefania (PLP)
 • Kalita Mirosław - język polski (LO, SN)
 • Kanclerzewski Roman (PSNM)
 • Kapalski Franciszek ks - nauczyciel religii (GiLO)
 • Kapica Stanisław - od 1953r. kierownik Szkoły Ćwiczeń; biologia (LO, SN)
 • Kasiura Aniela (SN, LO)
 • Kierpka Jolanta - wychowanie plastyczne (LO, SN)
 • Kiewlicz Stanisław - (SW)
 • Kilarska Irena - 1947 - 1956 (PLP)
 • Kilarski Stefan - śpiewu, kierownik Szkoły Powszechnej
 • Kimaczyński Zygmunt - fizyka, chemia i matematyka, (TN - na terenie gminy Radecznica)
 • Kleniewski Józef - kierownik internatu, wykładał przedmiot zwany "Służba Polsce" (PLP).
 • Klukowski Zygmunt - lekarz szkolny (PSNM)
 • Kłosiński Władysław (PSNM)
 • Kmiecik Franciszek - przysposobienie obronne, oraz historia (LO, SN)
 • Kmiecik Helena - nauczycielka gimnastyki, zespół taneczny (LO, SN)
 • Kobel Irena (SN, LO)
 • Kobylańska Zofia (PSNM)
 • Koczwara Grażyna (SN, LO)
 • Kołodziejczyk Anna- nauczycielka języka polskiego, kierownik internatu (PLP).
 • Kołodziejczyk Helena - język rosyjski; opiekunka TPPR (PLP).
 • Kołodziejczyk Jan - (TN)
 • Kołodziejczyk Jerzy (S C)
 • Kołodziejczyk Roman (S Z)
 • Komornik Natalia - język rosyjski (L O)
 • Konopacki Stanisław (PSNM)
 • Kopczyński Edward (PSNM)
 • Kopytowa Joanna - historyk (GiLO)
 • Kot Jan - nauczyciel prac ręcznych (GiLO), dyrektor Szkoły Zawodowej w latach: 1946 - 1948
 • Kotlarski Józef (PLP)
 • Kowalik Wacław - latach 1950 - 1953 dyrektor szkoły Zawodowej
 • Kowalski Franciszek - nauczyciel języka polskiego i literatury (SW)
 • Koza Weronika - (PLP)
 • Kozakiewicz Elżbieta (SN, LO)
 • Koziołkiewicz Jan - matematyk; (Sz W)
 • Kozubowski Feliks - (S C, PSNM)
 • Krajewska Halina (SN, LO)
 • Kredo-Kilarska - rysunki
 • Krukowski Jan - (PSNM)
 • Królikowski Jan - biologia (LO, SN)
 • Krupczak Maksymilian (PSNM)
 • Krupiński (...) - ZSZ
 • Krzaczek Maria - (S C)
 • Krzeklik Maria (SP nr 2)
 • Krzeszowska / Kierepko Jolanta - wychowanie plastyczne (PLP, LO)
 • Krzewiński Wiktor (PLP)
 • Krzysik Bronisław (SP nr 2)
 • Krzyżanowski Marian - prowadził zajęcia z gimnastyki ((PSNM)
 • Kulczycka Maria (S C, PSNM)
 • Kulczycki Emil - kierownik Szkoły Ćwiczeń (PSNM)
 • Kurowska Agnieszka (SN, LO)
 • Kurycówna Czesława - instruktorka robót kobiecych (SP nr 2)
 • Kurzępa Elżbieta (SN, LO)
 • Kurzępa Irena - dyrektor (SN, LO)
 • Kuszpyt Jolanta (SN, LO)
 • Kuśmierczak Halina (SN, LO)
 • Kutyła Kazimierz - nauczyciel zawodu w latach 1949 - 1973 (stolarka), (ZSZ)- relacja Mariusza S.
L
 • Laskowska Jadwiga (SN, LO)
 • Lechowski Franciszek
 • Lesiecka Stefania - (S C, PSNM)
 • Lesiecki Rudolf (PSNM)
 • Lewicki Kazimierz -dyrektor PSNM, wykładał język polski
 • LeszczyńskiStanisław (Sz P)
 • Lewandowska Julia (TN, Sz P)
 • Lewicka Włodzimiera (SP nr 1, SP nr 2)
 • Ligaj Walenty, ks. (PSNM)
 • Linek Małgorzata (SN, LO)
 • Lisek Bożena (SN, LO)

 • Lisowska Maria (SN, LO) LISOWSKA MARIA
 • Lorens Antoni (PSNM)
 • Lubos Jerzy - język łaciński (GiLO)
 • Luterek Stefan - dyrektor Szkoły Zawodowej w latach 1956 - 1966
Ł
 • Ładowski (...) (S W)
 • Łaszkiewicz Ryszard (SN, LO)
 • Łopuszański Jan (Sz P, SZ, SC)
 • Łosiewicz Janina - wychowawca internatu (LO, SN)
 • Łukomska Wanda - wychowanie fizyczne (GiLO)
 • Łysiak Maria (SN, LO)
 • Łysiak Marek (SN, LO)
M
 • Magdziarz Krzysztof (SN, LO)
 • Makara Elżbieta (SN, LO)
 • Makara Jan - chemia (LP, LO)
 • Makara Zofia - język polski, zajęcia teatralne z młodzieżą (PLO, LO)
 • Marcyjanek Maria (SN, LO)
 • Maź Józef - wychowanie fizyczne (PSNM)
 • Mądry (...) - ZSZ
 • Michalski Antoni - język polski (GiLO)
 • Michońska Anna (z domu Sidewicz), (1967-1969 LOP), (PŚSZ)
 • Michoński Stanisław- dyrektor PŚSZ w latach 1948 - 1950
 • Mielnik Natalia - język rosyjski (LO, SN)
 • Misiołek Józef - kierownik SP nr 2, (G), podczas okupacji nosił pseudonim "Madziar"
 • Moskal (...) - matematyka (LO)
 • Moskal Teresa - język polski (LO, SN)
 • Mossakowska Waleria - SPNŻ
 • Mróz Henryk - matematyka (LO, SN)
 • Mysłowska Maria (SP nr 2)
N
 • Nawrocka Karolina (SP nr 1)
 • Niechaj Elżbieta (SN, LO)
 • Niechaj Józef - historyk (GiLO)
 • Niechajowa z Kimaczyńskich Krystyna - język polski, niemiecki łacina (TN, PLP, LO).
 • Niedzielski Tadeusz pełnił obowiązki dyrektora PSNM.
 • Niepokujczycki Tadeusz (PSNM)
 • Nitecki Benon (PSNM)
 • dr Nowakowski Stanisław (SN,LO)
 • Nowiński Adam (PSNM)
 • Nowosielski Aleksander - wykładał fizykę i chemię (PSNM)
O
 • Oborska Halina -wychowawca internatu, język polski (PLP)
 • Obuchowski Aleksander (PSNM)
 • Olcha Danuta (SN, LO)
 • Olcha Marian (SN, LO)
 • Oleszko Stefan - kierownikinternatu, prowadził zajęcia praktyczno - techniczne (PLP)
 • Opaliński Roman - uczył muzyki, dyrygent chóru (PLP).
 • Osiak Józef - (SN, LO)
 • Osmólska Joanna (SN, LO)
 • Otachel Ewa (SN, LO)
P
 • Pado Marian - szkoła powszechna w Żurawnicy, Sz P w Szczebrzeszynie.
 • Pado Zbigniew (SP nr 1)
 • Padowa (SP)
 • Padzińska Maria - język rosyjski, opiekunka TPPR (PLP, LO)
 • Pańczyk Alfreda (SN, LO)
 • Papierz Małgorzata (SN, LO)
 • Paschalski Konstanty (PSNM)
 • Pasiutewicz Ksawery -matematyka, geografia astronomiczna, (SW)
 • Pastuszka Jerzy (SN, LO)
 • Paszkowska Alicja (Sz P)
 • Pawelec Stanisław(SP nr 1)
 • Pawłowska - Remiszewska Helena (PSNM)
 • Pawłowski Ludwik (PSNM)
 • Piasecki Henryk (PLP)
 • Piech Janina (Sz P)
 • Piętak Beata (SN, LO)
 • Piętkiewicz Edward (PSNM)
 • Piekut Mirosław (SN, LO)
 • Pietrowicz paweł (SN, LO)
 • Pietruszyńska Jolanta - absolwentka AWF, starsza córka prof. B. Pietruszyńskiego, (LO), zajęcia w kółku tanecznym (relacja Jacka Michońskiego)
 • Pietruszyński Bronisław - (żył w latach 1913 - 1981), wychowanie fizyczne, (PLP, LO)
 • Pilip Irena (SN LO)
 • Pilip Teresa (SN, LO)

 • Piwowarek Aleksander (Sz P) PIWOWAREK ALEKSANDER   ZAŚWIADCZENIE   LEGITYMACJA

 • dr Piwowarkowa ze Szczepańskich Felicja - język polski, praca w bibliotece (GiLO, PLP, LO) ZAPROSZENIE
 • Podlewski Antoni - przedmiotem jego zajęć była botanika (GiLO)
 • Pomarański Andrzej - matematyk (GiLO)
 • inż. Pomarański Antoni (SN, LO)
 • Popielec Grażyna (SN, LO)
 • Popielec Halina (SN, LO)
 • Popielec Joanna (SN, LO)
 • Popielec Krystyna (SN, LO)
 • Popielec Michał ks wykładał język łaciński (GiLO)
 • Porębski Kazimierz (PSNM)
 • Prończuk Tadeusz - komendant "Służba Polsce" (PLP).
 • Pruski Jan - język łaciński, język polski, arytmetyka (S W).

 • Przyczyna Stefania - historia, (LO) PRZYCZYNA STEFANIA  PRZYCZYNA STEFANIA
 • Przyrowski Franciszek - kierownik WSL w 1918 roku
 • Przysada Aleksander - historia, dyrektor w l. 1974 - 1980, (LO, SN)
 • Przysada Bronisława - matematyka, (GiLO, PLP)
 • Przysada Halina - biologia (SP nr 1, L O, SN)
R
 • Rak Wanda (SN, LO)
 • Rączka Rozalia (SN, LO)
 • Radź Janusz - w latach 1953 - 1956 dyrektor Szkoły Zawodowej
 • Rederowa z Jaszczodołów Teofila - w latach 1835 - 1852 prowadziła PPŻ
 • Rembisz Bożena (SN, LO)
 • Rogowski Wacław - dyrektor PSNM, geografia, matematyka, przyroda i fizyka
 • Romanica Seweryn (PSNM)
 • Rozwadowski Adam (SN, LO)
 • Rozwadowski Stanisław (SN, LO)
 • Rubaj Tadeusz - wykładał język angielski (PLP)
 • Rybak Maria - zorganizowała w PLP Związek Młodzieży Polskiej.
 • Rychter Ignacy Lojola - język polski, łacina, (SW)
 • Rzepecka Stefania (z Chodzieży w poznańskiem) - j. niemiecki (GiLO).
 • Rzeszutko Maria (SN, LO)
S
 • Samulak Maria (SN, LO)
 • Sarzyńska Anna - geografia (LO, SN)
 • Sarzyński Julian - fizyka; prowadził kółko fotograficzne (LO, SN)
 • Sas Jaworska Zofia (T N)
 • Sawic Bolesław (S C)
 • Sawicka Krystyna (Sz P)
 • Sawicka Walentyna - podczas okupacji prowadziła zajęcia z zakresu Szkoły Powszechnej
 • Sawicki Ignacy (SN, LO)
 • Sidewicz Anna- komendant "Służba Polsce", (PLP),
 • Siekierzyński Michał, ks. - poetyka, retoryka, filozofia, j. Francuski, religia rektor SW
 • Sierociński Teodozy - język polski, (SW)
 • Sierpiński Jan - literatura łacińska i polska (Sz W)
 • Sitnik Jadwiga -(1949 - 1951), język polski (PL P)
 • Skirmunt Adam - matematyk, uczestnik powstania listopadowego (Sz W)
 • Skórzyńska Zofia - (T N)
 • Skulimowska Urszula (SN, LO)
 • Skulimowski Krzysztof (SN, LO)
 • Sławek Walery - nauczyciel geografii (GiLO)
 • Słomińska Anna (SN, LO)
 • Smoleń (...) - S P nr 1)
 • Sobczyk Dariusz (SN, LO)
 • Sobiecka - j. polski, j. francuski, geografia
 • Sobieski Józef - (PSNM)
 • Soboń Stanisław - (PLP)
 • Sontag Leon - w l. 1919 - 1921 dyrektor PSNM
 • Sowa Edward - pełnił obowiązki kierownika internatu, nauczał biologii (PLP)
 • Stadnicka Teresa (SN, LO)
 • Stadnik Danuta (PLP)
 • Stanicki Wiesław (SN, LO)
 • Startek Stanisław - język angielski (LO, SN)
 • Stefańska Stanisława (SN, LO)
 • Stolarski Stanisław (PLP)
 • Strąk Zygmunt - pełnił obowiązki kierownika internatu, uczył fizyki (PLP)
 • Strzelczyk Krystyna (PLP, SN, LO)
 • Sudak (...) - prowadził tajne nauczanie na terenie Przedmieścia Zamojskiego
 • Surmacz Maria (SN, LO)
 • Syrek Zygmunt (PSNM)
 • Syrkowa Jadwiga - kierowniczka Szkoły Powszechnej Żeńskiej nr 2
 • Sysa Franciszek, ks. - nauczał religii w Szkole Zawodowej
 • Szawara Maria (S P nr 1)
 • Szczepanik Krystyna (SN, LO)
 • Szczerba Sabina (S P nr 1)
 • Szcześniak (Godzisz) Halina - przedmioty pedagogiczne, opiekunka biblioteki (PLP, L O)
 • Szczuchniak Maria (SN, LO)
 • Szepet (G)
 • Szkarłat Stanisławw latach 1926 - 1927 pracował w PS NM
 • Szrejter Waleria (S P nr 2)
 • Szwed Stanisława (PLP)
 • Szyduczyńska Teresa - matematyka (PLP, L O)
 • Szyduczyński Adam (S C)
 • Szyndlarski (...) język niemiecki (SE, SW)
 • Śmiałowski Marian (SN, LO)
 • Świergoń Jan (SN, LO)
 • Świergoń Janina (SN, LO)
 • Świętanowska Krystyna - wychowanie plastyczne (LO, SN)
 • Świstowski Henryk - nauczyciel zawodu w Szkole Zawodowej.
T
 • Tarnowski Dyonizy, ks. - nauczał religii (Sz W)
 • Tomaszewska Maria (S P nr 2)
 • Trus Alojzy - uczył fizyki (Sz W)
 • Tumiłowicz Stanisław -geografia (LO)
W
 • Wachowicz Stefan (SN, LO)
 • Wasiowska Grazyna (SN, LO)
 • Werner Otto - wykładał język niemiecki (PSNM)
 • Węgierska Julia - (TN); od roku 1946 pracowała w PŚS Z
 • Węgierski Stefan - kierownika Szkoły Powszechnej Męskiej nr 1
 • Wieczerzańska Jadwiga - (PLP)
 • Wilczyński Wacław - (S C, PSNM)
 • Winnicki Michał - m. in logika, historia naturalna, prawo natury, (SzW)
 • Winnik Anna (SN, LO)
 • Wojewódzki (...), ks (S W)
 • Wojtasiewicz Fr[anciszek?] - kollaborator (1819 - 1831) pracował w Szkole Wojewódzkiej
 • Wójcik Czesław - dyrektor Szkoły Zawodowej w latach 1976 - 1991
 • Wnuk Adela (SN, LO)
Z
 • Zabawski (...) (S W)
 • Zagała Janina - wiadomości pedagogiczne, język angielski (PLP, LO)
 • Zahor Stefan- z - ca dyrektora; zajęcia z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (PLP)
 • Zalewska Halina - opiekunka się drużyny harcerskiej (S P nr 2)
 • Zaręba Mieczysław (SN, LO)
 • Ziarkiewicz Wanda - język rosyjski (LO)
 • Zielińska Zuzanna (Sz P)
 • Zienkowski Jan - dr medycyny, przyroda - od roku 1828 dyrektora Szkoły Wojewódzkiej
 • ks. Zwolak józef (SN, LO)
 • Zychowicz (...) - od roku 1929 kierował Szkoła Powszechną Męską nr 1
 • Żochowski Józef - (1827 - 1830) historię i geografię (S W)
 • Żołyński Feliks (S Z)
 • Żywiec Jadwiga - fizyka (LO)

***

"Lista nauczycieli..." sporządzona została na podstawie: A. Piwowarek. "Wolność, czy następna okupacja. Szczebrzeszyn 1944 - 1950"; maszynopis, Kronika Szkoły Zawodowej - za udostępnienie której serdecznie dziękuję obecnemu Dyrektorowi tej placówki - p. Bogusławowi Garbacikowi. Kronika Szkoły Podstawowej, tzw. "Nowej" - za jej udostępnienie dziękuję p. Dyrektor, Jacka Michońskiego, któremu serdecznie dziękuję za współpracę. S. Kosiński. Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno - socjologiczne. Lublin 1975, Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie w latach 1811 - 19267; praca zbiorowa pod red. L. Pawłowskiego. Szczebrzeszyn 1927, Z. Klukowski. Dawne szkoły im. Zamoyskich 18118 - 1852. Zarys dziejów. Zamość 1926, Szczebrzeszyn swoim wychowankom. VII Zjazd Wychowanków . Szczebrzeszyn 24 - 25 maj 1991.
"Lista nauczycieli..." będzie uzupełniana w miarę uzyskiwania kolejnych informacji o nauczycielach szkół szczebrzeszyńskich.

Opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz
Strona Główna    Mieszkańcy