Regina Smoter Grzeszkiewicz

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką oraz mających jakiekolwiek uwagi co do zawartych tu wiadomości proszę o kontakt na z dopiskiem "scebreshinum".

Moje zainteresowanie Szczebrzeszynem, losami jego mieszkańców bierze się stąd, że w latach 1971 - 1975 uczęszczałam do miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Przebywając tutaj miałam możliwość, dzięki zajęciom na kółku historycznym prowadzonym przez mgr. Aleksandra Przysadę poznać historię miasta, co w przyszłości zaowocowało zbiorkiem wierszy: "W dymie z kominów ich pieśń...", który zadedykowałam szczebrzeszyńskim Żydom (2005), kilkoma artykułami w lokalnej prasie:


"Żydzi szczebrzescy" (Scriptores Scholarum 1998 nr 2/3 (19/20), s. 93 - 102),
"Kobiety z Chrząszczowego Grodu"; "Żydówki szczebrzeszyńskie" (Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002, nr 3 - 4, s. 58 -63, 71 - 47),
"O Żydach szczebrzeszyńskich wspomnienia" (Słowo Żydowskie z dnia 6 - 20 lutego 2004 r nr 3 - 4 (315 - 316) s. 14)
"Szczebrzeszyn" (Tygodnik Zamojski z dnia 5 maja 2004 s. 17) oraz publikacjami:
Szczebrzeszyn, szkice do dziejów miasta (maszynopis)

Poza miastem poza historią. Rzecz o szczebrzeszyńskich Żydach (2009)

Słownik historii Szczebrzeszyna (2012)

Szkoła Żydowska w Szczebrzeszynie 1927 - 1930 (2015)OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA  

OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA  

OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA   OKLADKA  

OKLADKA  

Strona Główna