Strona GłównaGminny Ośrodek Kultury w Szczebrzeszynie

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczebrzeszynie funkcjonuje od roku 1965 - powołany został na mocy Uchwały Prezydium Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 27 maja. Siedzibą Ośrodka jest odremontowana po wojennych zniszczeniach szczebrzeszyńska synagoga; oprócz Ośrodka swoje locum znalazły tutaj : Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna- pod koniec 1990 roku placówka została przeniesiona do lokalu w Urzędzie Miejskim przy ul. T. Kościuszki, obowiązki kierownika pełniła Maria Wójcik,1 Ognisko Muzyczne oraz Klub Książki i Prasy "Ruch".
Pracą Ośrodka kierowali kolejno: Kazimierz Makiel, Wiesława Mazurek, Zofia Kowalska, Władysław Kosura, Ryszard Rogala, Marian Zaharczuk, Mieczysław Gradziuk, Renata Walkiewicz, Jan Świergoń, Roman Pańczyk, Wojciech Świergoń.2 Jak wiele dokonali zarówno kierownicy Ośrodka jak i pracujący na przestrzeni lat animatorzy kultury świadczą zbiory dyplomów, pucharów, bogata kolekcja fotografii, zapisy, w Kronice Miejskiego Domu Kultury - oto niektóre z nich: 25 listopada 1998 roku rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny "Jesienne Pejzaże", na który napłynęło 198 prac; rozpatrywano je w 3 kategoriach wiekowych. Udział w konkursie wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w: Wielączy, Niedzieliskach, Błoniu, Brodach Dużych, Wielączy Komasacji, Szczebrzeszynie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Szczebrzeszynie. I miejsce w kategorii A zajął uczeń kl. III ze szkoły podstawowej w Wielączy - Michał Kalita. Dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie przygotowywane były przez nauczycieli - plastyków ze szkół w:Brodach Dużych, Wielączy (Ewa Dudek), Wielączy Komasacji (Urszula Martyna), Niedzieliskach (Maria Ładosz), Szczebrzeszynie - Szkoła Podstawowa nr 1 (Bogdan Koczwara), Szkoła Podstawowa nr 2 (Róża Sołtys)- Liceum Ogólnokształcącym ( Henryka Krystyna Świętanowska).
14 kwietnia 1999 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Szczebrzeszynie odbyły się Eliminacje Gminne XXIII Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana - laureatkami zostały: Monika Ćwik (szkoła podstawowa nr 2 w Szczebrzeszynie), Agnieszka Trusz (szkoła podstawowa nr 2 w Szczebrzeszynie).
Ośrodek Kultury organizuje Festiwale Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - w roku 1999 w III Festiwalu "Rozśpiewany Chrząszcz wzięło udział 111 osób, w tej liczbie 28 solistów i 12 zespołów muzycznych.3 Do stałego kalendarza imprez wpisane są konkursy plastyczne mające na celu utrwalanie tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych - borą w nich udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich jak i dorośli z terenu całej gminy. Warto odnotować także spotkania teatralne, w których biorą udział uczniowie zrzeszeni w teatrzykach szkolnych z terenu gminy i okolic; dane z roku 2004 informują iż podczas VII Spotkań Teatralnych "Bawimy się w Teatr" swoje spektakle zaprezentowały Teatry: "Promyczki" i "Stokrotki" (z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie), "Promyki", "Ananasy z I klasy", "Muchomorki" (szkoła podstawowa w Niedzieliskach),Grupa teatralna z Gimnazjum w Szczebrzeszynie, "Bajdureczki" (Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie ), "Marzyciele" (szkoła podstawowa w Bodaczowie), "Reksio i Przyjaciele" (szkoła filialna w Sochach), "Skrzaty" (szkoła podstawowa w Wywłoczce), "Debeściaki" gimnazjum w Bodaczowie), Teatr szkolny (szkoła podstawowa w Wielączy Komasacja).4

Ważniejsze daty z historii Ośrodka :
1965 rok - zorganizowano Koło Plastyczne dla uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.
1980 - staraniem Jadwigi Gradziuk założono Klub Seniora, dzięki aktywności i zaradności swoich członków prężnie działa do chwili obecnej i jest niezaprzeczalnym potwierdzeniem iż "Jesień życia" można przeżyć aktywnie jak młodość. Klub na co dzień utrzymuje przyjacielskie kontakty z podobnymi klubami w Tarnogrodzie, Zwierzyńcu, Józefowie, Krasnymstawie i Dołhobyczowie. W roku 2005 funkcję prezesa koła pełniła Czesława Siemko.
1985 - staraniem Mieczysława Gardziuka swoje locum w szczebrzeszyńskim Domu Kultury znalazła Orkiestra Dęta z Klemensowa (jej początki sięgają roku 1894, z chwilą uruchomienia przez ordynata Maurycego Zamoyskiego cukrowni w Klemensowie, muzycy prowadzili swoją działalność przy zakładzie).
1990 - Tadeusz Luterek założył klub tańca nowoczesnego "Chrząszcze" - klub funkcjonuje obecnie pod nazwą "Grand X".
w trzy lata później staraniem animatorki kultury - Anny Ciebień powstał Teatr kukiełkowy Cymes - Paka. Największe osiągnięcia szczebrzeszyńskich lalkarzy to: dwukrotna nominacja [ do nagrody] na Ogólnopolskim Spotkaniu Lalkarzy w Puławach (1996, 2004), I miejsce w Biennale Lalki Teatralnej w Krakowie 1998 roku, Laureat Festiwalu Najciekawszych Widowisk Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych (2004), Nagroda Główna w II Powiatowym Konkursie na Lalkę Teatralną - Miejski Dom Kultury w Zamościu (2005).
1984 - z inicjatywy obecnego dyrektora placówki - Sławomira Kality powstaje zespół Tęczowe Humorki, który obecnie występuje pod nazwą "A' Propos".
w roku 1998 miasto Szczebrzeszyn było organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcu.
od roku 2006 prowadzone są cykle spotkań z ciekawymi ludźmi "Znani i Nieznani", na których prezentują swój dorobek artystyczny (poezja, malarstwo, muzyka, twórczość ludowa), biorą w nich udział artyści z terenu gminy jak i okolic.
Strona Główna    Mieszkańcy1. jej relacje o pracy Miejska Biblioteka Publicznej w Szczebrzeszynie opublikowane zostały w Bibliotecznej Służbie Informacyjnej Województwa Lubelskiego 1974, nr 1, s. 68 - 69
2. W. Świergoń. 40 Lat Gminnego Ośrodka Kultury (1965 - 23005) w Szczebrzeszynie (folder okolicznościowy) . Szczebrzeszyn 2005
3. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Szczebrzeszyn. Protokół z III Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Chrząszcz - Szczebrzeszyn '99
4. Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Protokół z posiedzenia Komisji VII spotkań Teatralnych "Bawimy się w Teatr ", Szczebrzeszyn 14. 05. 2004