Publikacje

O Szczebrzeszynie napisano wiele artykułów, opracowań - w zbiorach Archiwów w Zamościu i Lublinie znajdują się publikacje traktujące o przeszłości tego miasta. By ułatwić Czytelnikom strony dotarcie do interesujących ich tekstów opracowany został wykaz materiałów źródłowych, oraz publikacji o Szczebrzeszynie, które objęto wspólnym tytułem: "materiały do historii Szczebrzeszyna".
Rozdział w którym zostały zamieszczone zawierać będzie ponadto streszczenia niektórych publikacji, skany okładek i stron tytułowych z zaznaczeniem, gdzie dana praca jest dostępna.***


Regina Smoter Grzeszkiewicz - Szczebrzeszyn - Szkice do dziejów miasta.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Zamojszczyzna. Słownik historyczno - biograficzny.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Mały słownik historii Szczebrzeszyna.
Aleksandra Bulak, Marta Zych - Dzieje mojej miejscowości.
Stanisław Szwal - Krótka historia Gminy Stary Zamość (do roku 1992).
Praca zbiorowa - Dzieje gminy Szczebrzeszyn do roku 1970.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Z przeszłości Zamojszczyzny
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Słownik historii bibliotek
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Prawosławni i unici na Zamojszczyźnie (XIX - pocz. XX wieku) w świetle zachowanych inskrypcji na niektórych cmentarzach.
Regina Smoter Grzeszkiewicz i Leszek Balicki - Szkoła Wojewódzka w Szczebrzeszynie (1819 - 1831)
Małgorzata Piłat i Katarzyna Pintal - Żydzi szczebrzescy - okres międzywojenny.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Pieczątka. Znak rozpoznawczo - własnościowy.
Zenon Łukasz Baranowski - Rys historyczny miejscowości z terenu gminy Goraj.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Szkoła Żydowska w Szczebrzeszynie (1927 - 1930).
Maria Kisiel - Los dziecka.
Stanisław Rozwar Zybała - Dzieci Radecznicy.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Jan (opowieść rodzinna).
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Alfabet biłgorajski.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Pochowki unitów i prawosławnych na niektórych cmentarzach Lubelszczyzny.
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Cmentarze ewangelickie na Lubelszczyźnie...
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Alfabet Sułowski
Regina Smoter Grzeszkiewicz - Alfabet Krasnobrodzki


***

Regina Smoter Grzeszkiewicz i Tomasz Pańczyk -
O Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie.

Isaac Bashevis Singer - Błędy.

Ludwik Świeżawski - Żydówki ze Szczebrzeszyna.

Beata Brzozowska - Cienie słowa.

Aleksander Piwowarek - Etymologia nazwy "Szczebrzeszyn".

Regina Smoter Grzeszkiewicz - W dymie z kominów ich pieśń...

Romuald Kołodziejczyk - Początki Szczebrzeszyna

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Twórcy ludowi Zamojszczyzny

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Biblioteki zamojskie (w mieście Zamościu i powiecie) w okresie międzywojennym

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Obecność Tatarów na terenie Ordynacji Zamoyskiej

Leon Rowiński "Kasztan" - "Zamiast wywalczonej wolności Ural. Wspomnienia z lat 1944 - 1947". (Gliwice 1995)

Bogusław Garbacik - "Wielącza Komasacja"

Romuald Kołodziejczyk - "Szczebrzeszyński czy Szczebrzeski"

Regina Smoter Grzeszkiewicz - "Od Turzyńca w stronę Szczebrzeszyna wędrując..."
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja 24.12.2017