B C E F G H I J K M O P R
S T V W ¬ Ż
I

Irszowicz Hersz

Informacje o jego działalno¶ci handlowej pochodz± z roku 1675; prowadził wówczas interesy z zamojskim Żydem - Lejb± Józefowiczem.1


Strona Główna    Mieszkańcy1. J. Morgensztern. Inwentarz mienia kupca zamojskiego Lejby Józefowicza (1675). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1969 nr 70