B C E F G H I J K M O P R
S T V W Ź Ż
M

Michońscy Anna i Stanisław

Anna Michońska z domu Sidewicz, przybyła do Szczebrzeszyna z Podlasia, z Konstantynowa gdzie Jej ojciec, były POW-iak, major rezerwy WP był przed wojną kierownikiem szkoły. W czasie wojny czynnie uczestniczył w konspiracji i ukrywał się. Przed wojną "zaliczyła" rok, czy więcej, chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Męża - Stanisława poznała w Szczebrzeszynie gdy był Dyrektorem Szkoły Zawodowej w której pracowała i tu wzięli ślub. Przybyła do Szczebrzeszyna z nakazu pracy - uczyła przedmiotów ścisłych, a w początkowym okresie swojej pracy także wychowania fizycznego. Przez prawie cały okres działalności zawodowej w Szczebrzeszynie pracowała w Szkole Zawodowej. W latach 1967 - 1969 także prowadziła zajęcia z chemii w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Zamościu - filia Szczebrzeszyn.
Stanisław Michoński funkcję dyrektora Szkoły Zawodowej przestał pełnić na początku lat pięćdziesiątych na skutek uwarunkowań politycznych - miał zakaz pracy w szkolnictwie. Rok, albo dłużej pracował w Cukrowni Klemensów. Po odwilży został zrehabilitowany i mógł powrócić do pracy w Szkole Zawodowej, gdzie uczył zawodu w klasach stolarskich; przed wojną ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Szczebrzeszynie. Stanisław Michoński zmarł w 1972 roku, Anna w 2001.1


Strona Główna    Mieszkańcy1. relacja syna pp. Michońskich - Jacka