B C E F G H I J K M O P R
S T V W ¬ Ż
O

Okoniewski Zygmunt

Uczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie, żył lat 19, zmarł 29 kwietnia 1932 roku.
Na jego nagrobku znajduj±cym się na miejscowym cmentarzu widniej napis:

"Był dobrym synem
bratem i koleg±
miłował Boga i Ojczyznę."

Strona Główna    Mieszkańcy