B C E F G H I J K M O P R
S T V W Ź Ż
W

Wadowski Andrzej, ks

Kanonik kolegiaty zamojskiej, proboszcz szczebrzeszyński. Żył w latach 14.11. 1870 - 31.12.1931; święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1893. Wdzięczni za prace duszpasterską mieszkańcy Szczebrzeszyna wmurowali w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja tablicę pamiątkowa ku jego czci. Andrzej Wadowski jest autorem relacji obchodów Dnia Śląska Cieszyńskiego w Szczebrzeszynie 23 maja 1920 roku "Klemensów i Szczebrzeszyn Cieszynowi. Pamiątka obchodu Dnia Śląska Cieszyńskiego w dniu 23 maja 1920 r." (Zamość 1920). Kwestowano wówczas w Szczebrzeszynie na rzecz Śląska, mieszkańcy wystosowali odezwę w sprawie zachowania Śląska przy Polsce, który to dokument przesłano do Naczelnika Państwa i Marszałka Sejmu.

Wajman (...)

Żyd szczebrzeszyński, prawnik z zawodu - udzielał porad głównie ludności żydowskiej. Wajmanowie mieszkali w kamienicy Kimaczyńskich przy ulicy Zamojskiej - zginęli podczas zagłady Żydów w 1942 roku. (relacja Krystyny z Kimaczyńskich Niechajowej)

Warchałowska z Żółtowskich Zofia

Lekarz medycyny, żyła w latach 1885 - 1958; o jej pracy w szczebrzeszyńskim szpitalu zwłaszcza podczas okupacji pisał dr Klukowski w "Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944." (Lublin 1958) - "rannych opatrywali dr Warchałowska i dr Spoz". O doktor Warchałowskiej zachowała także wspomnienia Maria Drożdżyk: "była dobrym, doskonale znającym swoją profesję lekarzem".

Waszczuk Barbara

Gospodyni ks. Wadowskiego, sparaliżowana w wieku 80 lat znalazła się w obozie przejściowym w Zwierzyńcu, gdzie zmarła w lipcu 1943 roku.

Wieniawski Tadeusz

Naczelny lekarz ordynacki, od 1845 roku kierował szpitalem w Szczebrzeszynie. W roku 1847 wprowadził nowe metody leczenia stosując podczas operacji narkozę eterową.

Winnicki Michał

Wykładał w Szkole Wojewódzkiej filozofię, logikę, historię naturalną, prawo natury, prawo narodów i polityczne, oraz ekonomikę i konstytucję Księstwa Warszawskiego.
Najlepszą opinię wystawił mu rektor Michał Siekierzyński: "jest to człowiek obyczajowością swoją innym z siebie wzór dający, w postępowaniu swoim z młodzieżą łagodny, w dopełnianiu obowiązków pilny"1
W roku 1814 prof. Michał Winnicki został mianowany przez ordynata Stanisława Kostkę Zamoyskiego na rektora Szkoły Wojewódzkiej; jego poprzednik - rektor ks. Siekierzyński zmarł 22 stycznia 1814 roku. Funkcję rektora M. Winnicki sprawował do 30 sierpnia 1816 roku.

Wyszyński Stefan

(1901 - 1981), arcybiskup gnieźnieński i warszawski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; zyskał miano "Prymasa Tysiąclecia". W latach 1946 - 1948 pełnił funkcję biskupa ordynariusza lubelskiego. Wiosną 1946 roku odwiedził Szczebrzeszyn - "w auli niedawno oddanego przez Rosjan głównego budynku gimnazjum witało go grono pedagogiczne i reprezentanci młodzieży. Wokół kościoła prze dwa dni trwały uroczystości i modły ..."(ze wspomnień Aleksandra Piwowarka,)


Strona Główna    Mieszkańcy1. Z. Klukowski. Dawne Szkoły im. Zamoyskich 1811 - 1852. Zarys dziejów. Zamość 1927