Strona GłównaREGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ

Regionaliści


W dniu 10 października 2006 roku w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się spotkanie "Wspomnienie o lekarzach - regionalistach". Spotkanie towarzyszyło wystawie poświęconej lekarzom z Zamojszczyzny - Zygmuntowi Klukowskiemu ze Szczebrzeszyna i Januszowi Peterowi z Tomaszowa Lubelskiego.
Sylwetkę i działalność dr Klukowskiego zaprezentował zebranym, w tej liczbie także młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczebrzeszynie noszącej imię Zygmunta Klukowskiego oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, noszącej imię dr Janusza Petera - Aleksander Przysada, emerytowany nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Szczebrzeszynie. O dr Peterze opowiedziała zebranym p. Danuta Kawałko.
Sylwetki obu lekarzy, regionalistów znane są w naszym regionie - jeden ukochał Szczebrzeszyn, drugi Tomaszów. Obydwaj z niezwykłą pasją i zacięciem oddawali się dodatkowej pracy gromadząc i publikując materiały niezwykle (z racji upływu czasu) cenne dla współczesnego odbiorcy. Informacje od dr Klukowskim są dostępne na stronie:
http://www.klukowski.webpark.pl/index.htm prowadzonej przez Aleksandra Piwowarka - kolegę Tadeusza Klukowskiego syna Zygmunta. O Dr Januszu Peterze można poczytać na stronie:
http://tomaszow.info/?s=rewizje&dzial=pokaz&tm=2002_12_28_16_37

Przypomnienie ich działalności i prezentacja publicystycznych osiągnięć, oraz pamiątek (m. in. obrazy malowane przez dr Petera stanowią niewątpliwie duże wydarzenie kulturalne, tym bardziej że mogła je obejrzeć nie tylko zaproszona na spotkanie młodzież z obu szkół ale również inni zainteresowani. Podjęcie się tak ważnego zadania przez p. Kawałko świadczy o jej regionalistycznym zacięciu - sama publikuje, jest fotografem, zajmuje się wspomnianą biblioteką a ponadto jest niezwykle miłą i sympatyczną osobą. Kontakt z nią, rozmowa dostarczają miłych przeżyć estetyczno - poznawczych.
Strona Główna    Wspomnienia