Strona GłównaMARIA KISZKA

Muzeum Ziemi Starozamojskiej


Pierwsze wzmianki o Starym Zamościu, pod nazwą Zamoście pochodzą z 1429 roku - po założeniu przez hetmana Jana Zamoyskiego miasta Zamość wieś zaczęto nazywać Starym Zamościem. Do XIX wieku Stary Zamość władany był przez Zamoyskich.
W Starym Zamościu znajduje się zabytkowy, XVI wieczny kościół - renesansowy z elementami baroku i klasycyzmu. W roku 1880 w kościele parafialnym miał miejsce pierwszy publiczny występ Orkiestry Włościańskiej stworzonej przez Karola Namysłowskiego (urodzonego w Chomęciskach Małych). Ta, prawdopodobnie najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna działa do dnia dzisiejszego jako Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
Aby przeszłość naszej gminy - historię, tradycje, obyczaje, pamiątki ocalić od zapomnienia Klub Seniora działający w ramach Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, we współpracy z proboszczem parafii ks. Błażejem Górskim zorganizował Muzeum Ziemi Starozamojskiej.
Muzeum mieści się w budynku wikariatu przy kościele parafialnym w Starym Zamościu. Mieszkańcy gminy wykazali wielkie zainteresowanie muzeum. Zbiórka eksponatów, która rozpoczęła się 4 listopada 2008 roku i organizacja muzeum trwa nadal.
Zgromadzone dotychczas eksponaty (ponad 400 przedmiotów) posegregowano i rozmieszczono w 4 salach. W jednej z sal znajdują się przedmioty i narzędzia gospodarskie np.: słomiana plecionka na zboże, przybory szewskie, narzędzia stolarskie, dzieża, maselnice, niecki, a także kula armatnia, bagnet, żarna...
Sala - izba zawiera rzeczy potrzebne w gospodarstwie domowym - szafkę na naczynia, szklanki, widelce, czajniki moździerze... W izbie jest maszyna do szycia, stoją kołowrotki, prząśnice, sa też ubrania, buty, kufer, jak również lampy naftowe, żelazka, radia, magnetofony, adaptery, płyty, książki...
Kolejną salę zapełniają przedmioty z zakresu piśmiennictwa, m. in. "Rytuał - przewodnik po nabożeństwach"z XVII wieku, "Brewiarz " - modlitwa kapłanów z XIX wieku, książeczka "Ołtarzyk Najświętszej Maryi Panny"z 1860 r., książeczka do nabożeństwa 1931, książka kucharska z 1934 roku i wiele innych. Na uwagę zasługuje akt notarialny wystawiony przez Bolesława Leśmiana z 1927 roku. Muzeum posiada monety, banknoty z XVII, XVIII, XIX, XX wieku.
W tej sali można również obejrzeć szaty liturgiczne - ornaty, kapę, a także stuły, manipularze, welony na kielichy, palkę z 1849 roku (przekazane do muzeum przez ks. proboszcza Błażeja Górskiego), rzeźby - "Pieta", "św. Barbara", "św. Katarzyna", "Pan Jezus", ołtarzyki, pamiątkowe zdjęcia. W sali tej znajdują się też - zdjęcia,kamizelka oraz flet - eksponaty upamiętniające wielkiego rodaka Karola Namysłowskiego.
Jedno pomieszczenie muzeum przeznaczone jest na prezentacje twórczości artystów plastyków wywodzących się z naszej gminy, parafii. Są to: obrazy, grafika, metaloplastyka, rzeźby, płaskorzeźby, m. in: Józefa Bolesława Kiszki, Bohdana Kiszki, Stanisława Króla, Janusza Turczyńskiego, Heleny Dobrzańskiej Kasiura.
Strona Główna    Wspomnienia